Mine Symptomer

Velkommen til mine-symptomer.dk.
På denne side finder du programmer til behandling af længere­varende symptomer. Behandlingen foregår over internettet og kræver henvisning fra din læge. Aktuelt sker henvisning kun som led i forskning med det formål at forbedre behandlingen af længere­varende symptomer. Kun læger, der deltager i forsknings­projekterne, kan derfor henvise til programmerne. Du kan læse mere om de enkelte programmer nedenfor.

Mine Symptomer

Selvhjælps­program for længere­varende symptomer

Om programmet

Mine Symptomer er et internet­baseret selvhjælps­program, der tilbyder patienter viden om symptomer, forklaringer på, hvorfor symptomer nogle gange varer ved, og hjælp til at få det bedre. Programmet bliver aktuelt testet i et videnskabeligt forsøg bl.a. ved brug af spørgeskemaer. Formålet er at finde ud af, hvor godt programmet virker.

Information til patienter

Du kan kun bruge programmet efter henvisning fra din læge. Du logger ind ved at trykke på login ovenfor. Du skal bruge den kode, du har fået hos din læge, samt MitID. Du har adgang til programmet i 8 uger. Da det er et selvhjælps­program, vil dit udbytte afhænge af, at du kan afsætte tid til at arbejde aktivt med programmet.

Information til læger

Programmets målgruppe er patienter med almindelige symptomer, hvor der er risiko for et længere­varende forløb, og hvor det ikke er oplagt at behandle biomedicinsk. Deltagelse i projektet indebærer 1) at lægen skal deltage i et introduktions­kursus til programmet og 2) at lægen introducerer selvhjælps­programmet til relevante patienter. Der betales refusion for tabt arbejds­fortjeneste svarende til tidsforbruget i forbindelse med introduktions­kurset.

Mine Symptomer Unge

Selvhjælps­program til unge med længere­varende symptomer

Om programmet

Mine Symptomer Unge er et internet­­baseret selvhjælps­­program, der tilbyder unge med fysiske symptomer viden om symptomer, forklaringer på, hvorfor symptomer nogle gange varer ved, og hjælp til at få det bedre. Udviklingen sker i samarbejde med praktiserende læger, børnelæger og unge mennesker. Udviklingen af Mine Symptomer Unge er støttet med 2 mill. fra Den fælles regionale pulje til forskning i forebyggelse og KEU-syd.

Information til de unge

Mine Symptomer Unge er udviklet med fokus på unges liv - både med og uden symptomer. Dette betyder blandt andet, at programmet er udviklet i samarbejde med unge. Ved brug af programmet kan man blive klogere på sine symptomer og hvordan man kan få det bedre.

Information til læger

Programmets målgruppe er unge patienter med fysiske symptomer, hvor der er risiko for et længerevarende forløb, og hvor det ikke er oplagt at behandle biomedicinsk. En vigtig del af program­udviklingen er at finde ud af, hvordan de unge, som kan få gavn af programmet, får det tilbudt. Dette arbejde er både praktiserende læger og børnelæger involveret i.

Innovativ front­linje­forskning

Mine symptomer er en stor og innovativ satsning, der har til formål at udvikle internetbaserede programmer til behandling af længerevarende symptomer samt at bedrive international frontlinjeforskning. Formålet er at tilbyde kvalificeret rådgivning og hjælp til de mange patienter, der er påvirket af daglige symptomer, og at bidrage til bedre udnyttelse af ressourcerne i det samlede sundhedsvæsen.

Patienter og praktiserende læger er involveret i udvikling og afprøvning af programmerne for at sikre deres relevans for brugerne. Mine Symptomer er banebrydende, fordi programmerne bliver en integreret del af det eksisterende behandlings­tilbud i primærsektoren. Indsatsen ydes tidligt i forløbet, og behandlingen forbliver hos egen læge.
Bag satsningen står et tværfagligt forsknings­team bestående af læger, psykologer, antropologer, sundheds­økonomer, sundheds­tjeneste­forskere, statistikere samt eksperter i telemedicin og bruger­inddragelse.

De aktuelle forsknings­programmer bygger på mange års erfaring og samarbejde mellem Forsknings­enhederne for Almen Praksis og Forsknings­klinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitets­hospital. Derudover har teamet et tæt samarbejde med Center for Telemedicin i Region Midtjylland, Nordic Institute of Health Economy (NIHE) samt de regionale kvalitets­enheder for almen praksis i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Kontakt projektgruppen på Aarhus Universitets­hospital via mine.symptomer.info@auh.rm.dk eller telefon: 2147 6826